Publication details

Způsob zobrazení taktických dat z vojenských systémů velení a řízení a jejich prezentace ve třech rozměrech a zapojení k jeho provádění

Title in English The way of displaying tactical data from military command and control systems and their presentation in three dimensions and scheme its implementation
Authors

PŘENOSIL Václav FRANTIŠ Petr HODICKÝ Jan

Year of publication 2018
Type Patent
MU Faculty or unit

Faculty of Informatics

Publisher Úřad průmyslového vlastnictví
State Czech Republic
Patent's number 307427
Web rešeržní databáze Úřadu průmyslového vlastnictví
Attached files
Description The subject of the patent is how to display tactical data from military command and control systems in three dimensions using virtual reality tools. It includes a proposal of the technical and software structure.
Related projects:

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info