Publication details

Možnosti a limitace endoskopie v řešení krvácení do trávicího traktu při segmenální portální hypertenzi po abdominální chirurgii.

Authors

KROUPA Radek DASTYCH Milan PROKOPOVÁ Lucie HUSTÝ Jakub BARTUŠEK Daniel KALA Zdeněk KUNOVSKÝ Lumír ŠENKYŘÍK Michal

Year of publication 2018
Type Conference abstract
Citation
Description Endoskopická diagnostika a léčba může být účinná u některých pacientů s výskytem krvácení při segmentální portální hypertenzi po chirurgickém výkonu. Endoskopicky však nelze vždy identifikovat zdroj ani po opakovaných vyšetřeních. Ošetření varixů v atypických lokalitách histoacrylem je možné. Při recidivujícím krvácení a nemožnosti další endoskopické intervence lze zvažovat indikaci splenektomie, angiografické intervence a v krajním případě symptomatickou léčbu octreotidem a enterální výživu ke snížení mechanické zátěže střeva.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info