Publication details

Právní povaha aktů konstatujících zdravotní (ne)způsobilost zaměstnance k výkonu práce

Title in English The legal nature of the acts declaring employees (un)fitness for work
Authors

KADLUBIEC Vojtěch

Year of publication 2018
Type Appeared in Conference without Proceedings
MU Faculty or unit

Faculty of Law

Citation
Description Příspěvek pojednává a velmi aktuální a živě diskutované problematice právní povahy lékařských posudků poskytovatelů pracovnělékařských služeb o zdravotní způsobilosti zaměstnance a rozhodnutí správního orgánu, jimiž se tyto posudky přezkoumávají v České republice. V první (obecné) části stati se příspěvek věnuje pojmu zdravotní způsobilost k výkonu práce, jejímu posuzování včetně výsledků a pracovněprávním důsledkům nezpůsobilosti. Druhá část pak obsahuje pojednání o vývoji nazírání na závaznost posudků a kritiku současného stavu.
Related projects:

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info