Publication details

Araneofágie a lovecké strategie skálovky Poecilochroa senilis

Authors

MICHÁLEK Ondřej YAEL Lubin PEKÁR Stanislav

Type Conference abstract
Citation
Description Specializovaní predátoři často disponují specifickými loveckými strategiemi. Například araneofágní predátoři využívají při lovu pavouků agresivní mimikry, kdy pro obelhání své oběti vibracemi sítě napodobují lapenou kořist nebo potenciálního partnera. Skálovka Poecilochroa senilis (Araneae: Gnaphosidae) je často nalézána v sítích a úkrytech jiných pavouků. Naším cílem bylo ověřit, jestli tato skálovka preferuje pavouky jako svou kořist, napadá je v jejich sítích a zda při lovu využívá agresivní mimikry. Nejprve jsme v laboratoři prozkoumali fundamentální trofickou niku skálovky. Na základě akceptačních experimentů se ukázalo, že skálovka akceptuje pouze některé typy kořisti včetně pavouků. Skálovka byla schopna lovit i pavoučí kořist větší, než je sama. Dále jsme prozkoumali strategii lovu; a to jak při lovu mimo úkryt tak v něm. Jako kořist jsme použili skákavku Mogrus logunovi (Araneae: Salticidae), která je v přírodě častou kořistí skálovky. Při lovu mimo síť skálovka využívala vlákno pro znehybnění kořisti. Tato strategie lovu je používána pro lov nebezpečné kořisti i ostatními pavouky z čeledi Gnaphosidae. Při invazi do úkrytu kořisti skálovka nevyužívala nenápadného a klamavého přiblížení, ale přímého útoku skrze vchod do úkrytu. Potenciální kořist úkryt často opustila, skálovka jej však obsadila a čekala na případný návrat své oběti, jelikož opuštění hnízda znamená ztrátu úkrytu a jeho opětovná stavba je nákladná. Pokud se kořist bránila a vchod do úkrytu uzavřela, skálovka byla v některých případech schopna obranu překonat a prokousat se skrz vlákno dovnitř. Naše pozorování ukazují, že skálovka P. senilis je euryfágním specialistou. Navzdory tomu, že nevyužívala agresivní mimikry, skálovka byla schopna používat řadu jiných strategií pro lov pavouků v jejich úkrytech i mimo ně.