Publication details

Cross-Country Mobility - The Impact and Evaluation of Geographic Factors

Authors

RYBANSKÝ Marian

Year of publication 2009
Type Monograph
MU Faculty or unit

Faculty of Science

Citation
Description Kniha je zaměřena na geografickou analýzu komplexní průchodnosti terénu využívajíc silniční síť a terénní prvky s kalkulací vlivu sklonitosti reliéfu, mikroreliéfních forem, půd, vegetace, hydrografie, silnic, zastavěných ploch, meteorologických faktorů atd. V knize jsou zahrnuty výsledky analýz mobility pomocí matematických a statistických metod. V rámci výzkumné činnosti byly provedeny laboratorní a terénní testy a měření za účelem ověření použitých metod. Pro testy byly použity základní vojenská (kolová a pásová) vozidla a software ESRI pro vyhodnocení a kartografické zobrazení výsledků výzkumu.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info