Publication details

Recentní otázky postavení obětí trestných činů v českém trestním řízení

Title in English Position of victims of crimes in the Czech criminal proceedings - recent issues
Authors

KANDOVÁ Katarína ČEP David

Year of publication 2018
Type Article in Proceedings
Conference Ústavnoprávne, zákonné a kriminologické atribúty o obetiach trestných činov
MU Faculty or unit

Faculty of Law

Citation
Web Open access sborníku
Keywords Victim of crime; especially vulnerable victim; accused; evidence; practice of court; Supreme Court; Constitutional Court
Attached files
Description V předkládaném příspěvku se autoři zaměřují na aktuální rozhodovací praxi Nejvyššího a Ústavního soudu České republiky k otázkám postavení obětí trestných činů v českém trestním řízení. Důraz přitom kladou především na problematiku postavení zvlášť zranitelné oběti a ochrany jejích procesních práv, kteréžto mají mnohdy zásadní dopad na průběh a samotný výsledek dokazování [např. (ne)možnost opakování rekognice u takových obětí]. V návaznosti na to se autoři zamýšlejí i nad postavením obviněného v obdobných případech a hledají určité ekvilibrium zajišťující proporcionální a dostatečnou ochranu práv obviněného a oběti trestného činu.
Related projects:

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info