Publication details

Plavání - studijní materiál oboru Učitelství pro 1. stupeň základní školy

Authors

VLČEK Petr ŠERÁKOVÁ Hana RYCHNOVSKÁ Tereza

Year of publication 2018
MU Faculty or unit

Faculty of Education

Citation
Description Cílem tohoto metodického materiálu je předložit studijní oporu, která usnadní především studentům oboru Učitelství pro 1. stupeň základní školy na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně přípravu na splnění podmínek předmětů se vzdělávacím obsahem směřujícím k výuce plavání. Současně ji mohou využít také učitelé plavání na prvním stupni základních škol při přípravě lekcí plavání. Publikace je rozdělena na dvě části. První část zahrnuje teoretická východiska pro přípravu a realizaci lekcí plavání, druhou část tvoří návrh deseti lekcí vycházejících ze sylabů předmětů s tematikou výuky plavání určených pro studenty učitelství prvního stupně základní školy.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info