Publication details

Dny práva 2017 – Část I. - Právo a jazyk

Title in English Days of Law 2017 - Part I - Law and Language
Authors

VEČEŘA Miloš SMEJKALOVÁ Terezie VALDHANS Jiří

Year of publication 2018
MU Faculty or unit

Faculty of Law

Citation
Attached files
Description Vztah práva a jazyka má celou řadu podob:od studia právního jazyka jako jazyka sdělování práva, přes analýzy právního diskursu až po analýzy práva jako jazyka svého druhu. Je to především právní filosofie a právní teorie 20. století, které tyto vztahy mezi právem a jazykem začaly blíže zkoumat. Sekce se zaměří na problematiku těchto (a nejen těchto) vztahů práva a jazyka. Vítány jsou tedy příspěvky, které se budou těmito otázkami zabývat, a to například v rámci některé z následujících oblastí: • právní jazyk jako (odborný) jazyk právního sdělování, • analýza právního diskursu, • vyprávění (narativy) v právu, • právo jako jazyk. Vítány jsou také příspěvky, které se budou zabývat v české právní teorii tradičnějším aspektem práva a jazyka, a sice problematikou právní interpretace.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info