Publication details

Etické souvislosti klíčových kompetencí

Authors

LESŇÁK Slavomír ZÁTHURECKÝ Viliam

Year of publication 2018
Type Workshop
MU Faculty or unit

Faculty of Education

Citation
Description V pondělí 17. září 2018 se v Akademickém klubu na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity uskutečnilo osmé Společenství praxe projektu Vzdělávání 2.0. Hlavní téma znělo „Etické souvislosti“. Témata se dotýkala současného světa, sociologie a filozofie a občanských kompetencí v jejich světle. Ve druhém bloku byli učitelé seznámeni s environmentálními otázkami a jejich souvislostmi s etikou. Třetí blok byl konkluzí předchozích dvou se zaměřením na etiku učitele. Po přestávce spojené s drobným občerstvením byly představeny pracovní listy s úkoly pro učitele pro vyzkoušení v reálné výuce. Učitelé byli také seznámeni s dalšími aktivitami, které je čekají v nadcházejících společenstvích.
Related projects:

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info