Publication details

Společenství praxe MU: Cílený rozvoj klíčových kompetencí (workshop)

Authors

LESŇÁK Slavomír ZÁTHURECKÝ Viliam ŠŤÁVA Jan NOVÁK Svatopluk KRÁSA Jan PITNEROVÁ Pavla

Type Workshop
MU Faculty or unit

Faculty of Education

Citation
Description Nplní byl workshop vedený Mgr. Kateřinou Parvonič, která se specializuje na klíčové kompetence ve vzdělávání. Ve druhé části setkání proběhla podpora a konzultace se specialisty z pedagogické fakulty nad pedagogicko-psychologickými tématy (z oblasti psychologie, speciální pedagogiky, didaktiky, etiky a managementu).
Related projects: