Publication details

Společný vzdělávací program přeshraničního exkurzního vyučování jako podpora výchovy k občanství

Authors

NOVÁK Svatopluk LESŇÁK Slavomír JEMELKA Petr VONKOVÁ Erika ŠTĚRBA Radim ŠKERLE Michal

Year of publication 2018
Type Conference
MU Faculty or unit

Faculty of Education

Citation
Description Témou vedeckej konferencie bola prezentácia výskumných štúdií k pripravovanému cezhraničnému exkurznému vyučovaniu pohraničného regionu Juhomoravského a Trnavského kraja. Príspevky boli venované socioekonomickej i prírodnej charakteristike regiónu, osobnostiam regiónu, príkladom hmotnej kultúry regiónu, tiež etnickým a náboženským súvislostiam v historickom kontexte. Konferencie sa zúčastnili okrem akademických pracovníkov univerzít i učitelia zo stredných odborných škôl a gymnázií z Hodonína a Skalice a tiež študenti stredných škôl. Spoluusporiadateľom konferencie bola Filozofická fakulta UCM v Trnave (SR).
Related projects:

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info