Publication details

Přístup k datům za účelem vědeckého výzkumu

Investor logo
Authors

KOŠČÍK Michal

Year of publication 2017
Type Appeared in Conference without Proceedings
Citation
Description Konferenční příspěvek se zabývá otázkou, zda a do jaké míry lze přistupovat, zpracovávat a uchovávat data za účelem vědeckého výzkumu a to i bez svolení osob, která k datům vykonávají práva. Příspěvek se bude zabývat zejména praktickými otázkami, kdy může účel vědeckého výzkumu odůvodnit užití děl chráněných autorským právem nebo zpracování osobních údajů bez svolení subjektů údajů. Třetí část příspěvku se zabývá otázkou, do jaké míry musí s výzkumníky spolupracovat veřejné instituce a vycházet jim vstříc při vědeckém bádání.
Related projects:

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info