Publication details

Papež, který zmizel. Několik poznámek k ikonografii knihoven v poslední třetině 18. století na příkladu knihovního sálu v Nové Říši

Title in English The disappeared pope. Notes on iconography of the baroque libraries in the last third of the 18th century
Authors

ŠEFERISOVÁ LOUDOVÁ Michaela

Type Appeared in Conference without Proceedings
MU Faculty or unit

Faculty of Arts

Citation
Description Příspěvek byl věnován ikonografii scény Zástupci moci církevní a světské uctívají eucharistii, jež je součástí klenebního obrazu v knihovním sále premonstrátské kanonie v Nové Říši (Ignaz Mayer st., 1770). Výklad scény se stal východiskem pro širší diskusi týkající se otázek ikonografie a ikonologie barokního malířství poslední třetiny 18. století.