Publication details

Krajina viděná srdcem / Landscape Seen Through the Heart

Title in English Landscape Seen Through the Heart
Authors

ŠEFERISOVÁ LOUDOVÁ Michaela

Type Popularization text
MU Faculty or unit

Faculty of Arts

Citation
Description Příspěvek do katalogu děl Jitky Jakubcové Jakšíkové, vydaného u příležitosti souborné výstavy jejího díla, jež se pod názvem Svět viděný srdcem konala v Nové galerii Žerotínského zámku v Novém Jičíně 11.5.-10.9.2018.