Publication details

Anxiety and Ritualization: Research in lab and in the field

Investor logo
Authors

KRÁTKÝ Jan

Year of publication 2018
Type Appeared in Conference without Proceedings
MU Faculty or unit

Faculty of Arts

Citation
Description Nejisté situace v životě společenství, kultur i jednotlivců charakteristické svoji úzkostí a stresem jsou často doprovázené nějakou formou ritualizovaného chování, ať již prováděné individuálně nebo kolektivně. Specifickou hypotézu, že lidé prožívající úzkost mají tendenci ritualizovat své chování, jsme testovali inovativním způsobem v laboratorních podmínkách. Výzkum vztahu úzkosti a ritualizovaného chování byl poté dále zkoumám v přirozeném kulturním prostředí.
Related projects:

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info