Publication details

Analýza tematického celku husitství v prvorepublikových učebnicích dějepisu

Authors

SVOBODOVÁ Monika

Type Appeared in Conference without Proceedings
MU Faculty or unit

Faculty of Education

Citation
Description Cílem příspěvku je představit disertační práci „Proměny přístupů k tematickému celku „Husitství“ od roku 1918 po současnost“, její cíle a aktuální rozpracování. Zamýšlená disertační práce bude včleněna do teoreticko-metodologických přístupů ke kurikulu, které jsou založeny na ontodidaktické a psychodidaktické analýze textu.
Related projects: