Publication details

Radiofrekvenční šum a chov matek včely medonosné (pilotní studie)

Title in English Radiofrequency noise and honeybee queen breeding
Authors

TOMANOVÁ Kateřina VÁCHA Martin

Year of publication 2019
Type Conference abstract
MU Faculty or unit

Faculty of Science

Citation
Description O škodlivosti elektromagnetických polích na chov včel se vede živá diskuse, zatím však bez jednoznačného závěru. Dokázán byl vliv širokopásmého slabého elektromagnetického pole na schopnost ptáků i hmyzu používat geomagnetický kompas k orientaci. Zajímalo nás, jestli trvalá přítomnost pole podobných vlastností v okolí úlu ovlivní úspěšnost odchovu matek včel. Po dvě sezóny 2017 a 2018 jsme vystavili 41 malých úlů - oplodňáčků pro odchov 1 matky - trvalé přítomnosti širokopásmového elektromagnetického šumu 0,3–5 MHz o kumulativní indukci 0,7–1,5 uT. 47 oplodňáčků bylo kontrolních. Sledovali jsme přítomnost / nepřítomnost mladé kladoucí matky po cca 3 týdnech od osazení. 29% ztráta u exponovaných úlu proti 19% ztrátě u kontrolních úlů nebyla významná (X2 test) a hypotéza o vlivu tohoto typu radiofrekvenčního pole na vytrácení včelích matek z včelstev tak nebyla potvrzena. Výzkum byl podpořen grantem NAZV QJ1610248.
Related projects:

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info