Publication details

Integrovaný přírodovědný a společenskovědní základ 1 (fyzika).Výuková opora

Authors

PECINA Pavel

Year of publication 2018
MU Faculty or unit

Faculty of Education

Citation
Description Výuková opora je určena pro studenty učitelství prvního stupně základních škol. Jejím cílem je sjednotit úroveň vybraných vědomostí a dovedností studentů v oblasti přírodovědných oborů(fyzika). Pozornost je zaměřena na základní poznakty o vesmíru, sluneční soustavě,planěte Zemi, magnetismu a měření veličin.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info