Publication details

Komplexní chirurgická léčba obrny lícního nervu po onkologických resekcích

Authors

STREIT Libor DVOŘÁK Zdeněk KUBEK Tomáš VESELÝ Jiří

Year of publication 2019
Type Article in Periodical
Magazine / Source Klinická onkologie
Citation
Web https://www.linkos.cz/files/klinicka-onkologie/452/5480.pdf
Description Východiska: Obrna lícního nervu vzniklá následkem onkologické léčby nádorů mozku, hlavových nervů nebo hlavy a krku velmi negativně ovlivňuje kvalitu života nemocných. Cílem rekonstrukčních operací při obrně lícního nervu dnes není pouze obnova klidové symetrie tváře, ale také obnova ochranných funkcí očních víček, symetrie při mimice a v ideálním případě i dosažení spontánního úsměvu. Soubor pacientů a metody: Do souboru pacientů bylo zařazeno 17 pacientů operovaných od roku 2015, u kterých byla funkce lícního nervu poškozena následkem léčby neurinomu akustiku (9 pacientů), karcinomu parotidy (2 pacienti), neurofi bromu při Recklinghausenově chorobě (2 pacienti), chlesteatomu (2 pacienti), astrocytomu vermis cerebeli (1 pacient) a benigního lipomu (1 pacient). Výsledků bylo dosaženo kombinací těchto výkonů – temporální myoplastiky za účelem obnovy pohybu tváře (11×), cross-face nervových anastomóz (2×) a pasivních závěsů (2×). Lagoftalmus byl korigován asymetrickou tarsorafi í (8×), podporou dolního víčka mukoperiostálním štěpem z tvrdého patra (5×) nebo šlachovým štěpem palmaris longus (4×) a nakonec prolongací levatoru. Výsledky operací byly objektivizovány na základě standardizované fotodokumentace, videa a House-Brackmannova skóre (HB). Kvalita života byla hodnocena pomocí dotazníku FPD (Facial Palsy Disability questionnaire).Výsledky: U všech pacientů bylo dosaženo zlepšení klidové symetrie a symetrie volního pohybu obličeje. U 15 pacientů bylo dosaženo aktivního pohybu v koutku do 3 měsíců od operace. U 14 pacientů byl úspěšně korigován lagoftalmus. U všech pacientů došlo ke zlepšení HB skóre a ke zlepšení kvality života (FPD skóre). Závěr: Chirurgická obnova ztracených funkcí významně zlepšuje kvalitu života nemocným s obrnou lícního nervu.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info