Publication details

13. zimní konference / workshop "SPRÁVNÍ ŘÁD V PRAXI KRAJSKÝCH ÚŘADŮ"

Authors

KADEČKA Stanislav MAREK David

Year of publication 2019
Type Conference
MU Faculty or unit

Faculty of Law

Citation
Description 13. ročník naší konference/workshopu, usiloval se opětovně být tradičním inspirativním odborným setkáním více než stopadesáti právních expertů z celé České republiky v Jihlavě, tentokrát výjimečně na samém počátku jara. Hrdě a s pokorou navázal na nepřerušenou úspěšnou sérii započatou již v roce 2007. Nic se nezměnilo na tom, že svá poselství, poznatky a zkušenosti přednesli účastníkům a otevřeně diskutovali na tomto fóru i letos jak významní představitelé všech složek veřejné moci v České republice, tak i elitní představitelé doktríny veřejného práva. Kromě samotného správního řádu jako kodexu činnosti veřejné správy, jenž má – obdobně jako naše konference/workshop – za sebou již přes třináct let své aplikace (jakož i několik novelizačních zásahů), a souvisejících zvláštních procesních úprav (které frekventovaně a přitom mnohdy s interpretačními a aplikačními obtížemi nacházejí své místo v praxi – nejen územní – veřejné správy) byl letošní program posléze opět věnován jednak vztahům veřejné správy a správního soudnictví, resp. správního řádu a soudního řádu správního, jednak – při příležitosti 20 let od přijetí zákona o svobodném přístupu k informacím – (obecným, nadčasovým i vysoce aktuálním) otázkám transparentnosti veřejné správy, a to vše tradičně především (avšak zdaleka ne jen) s důrazem právě na prostředí a podmínky územní veřejné správy v České republice. Akce se konal pod záštitou ministra spravedlnosti České republiky JUDr. Jana Kněžínka, Ph.D., a hejtmana Kraje Vysočina MUDr. Jiřího Běhounka. Stálým odborným garantem je JUDr. Stanislav Kadečka, Ph.D. (KVB advokátní kancelář, Legislativní rada vlády ČR).

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info