Publication details

Limity normotvorby v reprezentativní demokracii

Authors

KOKEŠOVÁ Jana

Year of publication 2019
Type Appeared in Conference without Proceedings
Citation
Description V reprezentativní demokracii panuje neustálá nejistota ohledně vůle lidu. I jestliže politici ve volebním období splní všechno to, co slíbili, nemusí být odměněni znovuzvolením. A naopak, ti, kteří své sliby nesplní, mohou být opět zvoleni. Co lid vlastně chce, je záhadou, a jestliže se to snad někomu podaří zjistit, lid si to mezitím rozmyslí. Ohledně vůle lidu tak z mnoha důvodů panuje nejistota. Tu jsme navyklí chápat jako něco negativního. Nejistota by přeci neměla být, a jestliže je, tak je to chyba a má být co nejrychleji nahrazena jistotou. Co když je ale nejistota ohledně vůle lidu jevem žádoucím? Neměli bychom si jí spíš cenit? Jestliže přesně nevíme, co lid chce, pak o tom, můžeme diskutovat a tím vytříbit dobré a koherentní argumenty od těch nepodložených. Díky nejistotě se názory, které vyšly z politického boje jako poražené, nestávají nelegitimními. Právě proto, že nevíme, zda se ohledně vůle lidu nepleteme, není vyloučeno, že názory, které jsme dnes odmítli, budeme zítra, po dalším kole diskuze, považovat za správné. Díky nejistotě nemůžeme nikdy definitivně uzavřít debatu, vždy se v budoucnu mohou objevit nové a lepší argumenty, které bychom měli být připraveni vyslechnout. Cestou pokusů a omylů máme šanci dostat k lepším, argumenty podloženým řešením.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info