Publication details

Vývojové tendence v deklinaci vybrané skupiny vlastních jmen

Authors

TUŠKOVÁ Jana Marie

MU Faculty or unit

Faculty of Education

Citation
Description přednáška na Katedře slovenského jazyka a komunikácie FF UMB v Banské Bystrici