Publication details

Školní zralost u dětí se speciálními vzdělávacími potřebami.

Title in English School maturity for children with special educational needs
Authors

OPATŘILOVÁ Dagmar

Year of publication 2019
MU Faculty or unit

Faculty of Education

Citation
Description cílem kurzu je upozornit na specifika diagnostiky školní zralosti a připravenosti pro zahájení povinné školní docházky u dětí se SVP. Kurz bude veden jak po stránce teoretické, tak i praktické. Na základě nabytých znalostí budou absolventi kurzu schopni aplikovat diagnostické přístupy a nástroje při posuzování školní zralosti. Kurz bude doplněn konkrétními příklady, pomůckami a doporučenou literaturou.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info