Publication details

Komunikace o evropské migrační krizi ve virtuálním prostoru: Technologické, orientalistické a vizuální nevědomí na síti Facebook

Authors

DOBOŠ Pavel

Year of publication 2019
Type Appeared in Conference without Proceedings
MU Faculty or unit

Faculty of Science

Citation
Description Příspěvek se zabývá tématem komunikace o problematice tzv. evropské migrační krize v prostředí virtuálního prostoru sociální sítě Facebook. Příspěvek patří do oblasti kritické geografie komunikace a paradigmatické východisko nachází v poststrukturalismu – především v takovém, který rozvíjí geograf Marcus Doel, vycházeje z filozofie Gillese Deleuze a Félixe Guattariho. Podle tohoto východiska je svět nestálá, stávající a diferencující se multiplicita, která neukončeně probíhá v imanenci života, kde se neustále dějí nějaké praktiky. Tato pláň imanence/konzistence produkuje kolektivní nevědomí, nicméně jeho součástí jsou i segmentace a sedimentace, utuhnuté různými transcendentními silami. Ty utvářejí rovinu organizace s určitými druhy sedimentovaných kolektivních nevědomí. Příspěvek mapuje působení třech kolektivních nevědomí, které formují komunikaci týkající se migrační krize v několika českých diskuzních skupinách/stránkách sociální sítě Facebook, a to období ledna, února a března roku 2018. Jedná se o kolektivní nevědomí technologické, orientalistické a vizuální. Technologické nevědomí se projevuje skrze působení softwaru (především v interface a algoritmech sociální sítě), typické pro současnou digitalizaci a datafikaci médií. Toto působení dokáže proměňovat tématiku i aktuálnost mediálního obsahu sdílených zpráv i jiných příspěvků a vede k reprodukci toho, co je nejvíce sdíleno, komentováno a hodnoceno. Zároveň umožňuje sebe-pojetí uživatelů sítě jako svobodně se orientujících ve virtuálním prostoru, přestože potlačuje alternativy. Orientalistické nevědomí formuje diskursivní stereotypní esencializaci lidí do protikladů „my“ a „oni“, kdy migranti jako zástupci africké a islámské civilizace jsou strukturováni svým divošstvím a/nebo islámem, a díky interpretačnímu vlivu bulvárního politického realismu mají podnikat úspěšnou válečnou invazi do Evropy, kde se jako poslední pozůstatky skutečných evropských hodnot brání země Visegrádu. V případě vizuálního nevědomí se za prvé ukazuje, jak diskursy této invaze podporuje pevné zakořenění mapové imaginace v západní vizuální kultuře. Za druhé se ukazuje, jakou roli hraje ve vizuálním nevědomí technika montáže, která dokáže vedle sebe klást odlišně afektivně nabité snímky a tím přinášet kupříkladu afekty strachu z migrantů. Za třetí je vizualita neoddělitelně spojena s důvěrou v autentifikaci skutečnosti, takže rozmanité vizuální materiály mají schopnost produkovat efekt pravdy o násilných krvelačných migrantech.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info