Publication details

Nástroje zjišťování spokojenosti klientů v domovech pro seniory – příspěvkových organizacích města

Authors

KUBALČÍKOVÁ Kateřina DOHNALOVÁ Zdeňka VANDER Jiří

Year of publication 2019
MU Faculty or unit

Faculty of Social Studies

Description Předkládaná zprava shrnuje výsledky realizace zakázky „Vytvoření nástroje pro zjišťování spokojenosti klientů domovů pro seniory, jež jsou příspěvkovými organizacemi města“. Jako základní teoretická východiska sledované problematiky zjišťování spokojenosti je prezentován na člověka orientovaný přístup a rozvoj kvality v sociálních službách, dále je vymezena sociální služba Domov pro seniory, ke které se realizace zakázky primárně vztahovala. Pro analýzu stávajících postupů zjišťování spokojenosti byla využita metoda obsahové analýzy dokumentů, tzn. materiály poskytnuté vedením sledovaných zařízení. Následně byl konstruován dotazník, jako jeden z možných nástrojů zjišťování spokojenosti a tento byl pilotně testován.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info