Publication details

Srovnávací politologie

Title in English Comparative Political Science
Authors

KROUPA Jiří

Year of publication 2019
Citation
Description Studijní opora Srovnávací politologie má díky svému obsahu umožnit ve výuce optimálnější srovnávání souboru institucí, které tvoří soustavu nejvyšších státních orgánů, orgánů moci zákonodárné a výkonné a systémů politických stran. Text se zabývá především státy, jejichž soustavy nejvyšších orgánů vytvořily základní modely formy vlády (Spojené státy jako prezidentská forma vlády), popř. jejich modifikaci (Francie jako poloprezidentská forma vlády). Dále se zabývá sousedními státy včetně těch, s nimiž nás ve vzdálenější (Rakousko) či nedávné době (Slovensko) spojovala společná státnost.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info