Publication details

Spontánní retroperitoneální hematom - naše zkušenosti s aktivním chirurgickým přístupem

Title in English Spontaneous retroperitoneal hematoma - our experience with surgical approach
Authors

MITÁŠ Ladislav NEVRTAL Tomáš KUNOVSKÝ Lumír KALA Zdeněk KAMELANDER Jan ČAN Vladimír ANDRAŠINA Tomáš PENKA Miroslav PENKA Igor

Year of publication 2019
Type Article in Periodical
Magazine / Source Rozhledy v chirurgii
Citation
Keywords retroperitoneal hematoma; bleeding; anticoagulation treatment; surgery
Description Spontánní retroperitoneální hematom je závažnou komplikací antikoagulační a antiagregační terapie, jejíž incidence vzhledem ke zvyšujícímu se počtu pacientů s touto medikací v posledních letech narůstá. V dostupné literatuře je popisována celá řada kazuistik, které v drtivé většině případů doporučují při oběhové stabilitě pacienta konzervativní postup, popřípadě radiologické ošetření zdroje krvácení selektivní embolizací. Chirurgická revize je často uváděna jako metoda poslední volby při selhání konzervativní terapie, neúspěšnosti nebo nedostupnosti radiologické intervence u pacientů se známkami pokračujícího krvácení či při rozvoji břišního kompartment syndromu. V naší kazuistice prezentujeme případ masivního retroperitoneálního krvácení u pacienta na antikoagulační terapii pro hlubokou žilní trombózu řešený primárně chirurgicky.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info