Publication details

Říční dřevo v korytech vodních toků ve vybraných úsecích říční sítě povodí Moravy

Authors

MATULOVÁ Jana MÁČKA Zdeněk

Year of publication 2019
Type Article in Proceedings
Conference Hospodaření s vodou v krajině
MU Faculty or unit

Faculty of Science

Citation

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info