Publication details

Hemolyticko-uremický syndrom u pacienta po návratu z Maroka – kazuistika

Authors

JANALÍKOVÁ Lucie STEBEL Roman FREIBERGEROVÁ Michaela HOLTÁNOVÁ Natália MINAŘÍKOVÁ Dagmar HUSA Petr

Year of publication 2019
Type Conference abstract
MU Faculty or unit

Faculty of Medicine

Citation