Publication details

(M)univerzita: Poslání, výzvy a proměny ve 21. Století

Authors

FIALA Petr

Year of publication 2019
Type Popularization text
Citation
Description Název [M]UNIVERZITA je víceznačný. Písmeno [M] znamená „moderní“, „Masarykova“, „mezinárodní“ i „moje“ univerzita. Petr Fiala v této knize přemýšlí o ideji, identitě a funkcích univerzit a o proměnách českých vysokých škol ve 21. století. Kniha přináší autorovy proslovy, vystoupení a texty z posledních patnácti let, věnované univerzitám a jejich prostředí. Je zajímavým svědectvím a důležitým dokumentem úsilí o pozvednutí českých vysokých škol, aby dokázaly reagovat na výzvy doby a očekávání společnosti i obstát v mezinárodní konkurenci. Fiala ukazuje a zkoumá vztah mezi změnami ve společnosti, kvalitou politiky a rozvojem univerzit. Vývoj českého vysokoškolského systému zasazuje do širších mezinárodních souvislostí. Středobodem jeho zájmu je pochopitelně Masarykova univerzita. Celou publikací prostupuje autorův hluboký vztah ke vzdělání, vědě a univerzitě jako důležité instituci naší civilizace. Kniha je autorovou osobní poctou Masarykově univerzitě k jejímu 100. výročí.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info