Publication details

Wilsonova choroba: analýza souboru 35 dětských pacientů

Authors

PROCHÁZKOVÁ Dagmar POUCHLÁ Slávka DASTYCH Milan KONEČNÁ Petra SLABÁ Kateřina FAJKUSOVÁ Lenka

Year of publication 2019
Type Conference abstract
MU Faculty or unit

Faculty of Medicine

Citation
Description Úvod: Wilsonova choroba (WD) (MIM 277900) je vzácná, autosomálně recesivní porucha metabolizmu mědi, způsobená mutacemi v ATP7B genu (606882), který je lokalizován na chromozomu 13q14.3 a kóduje ATP7B protein. Deficit ATP7B vede ke snížení hodnoty ceruloplasminu (CP) v krvi, postižení jaterních hepatocytů i dalších orgánů (mozek, oko, ledviny). Udávaná incidence choroby činí asi 1:30 000-50 000 živě narozených dětí. Klinické příznaky jsou velmi variabilní od asymptomatických forem, přes chronické postižení jater, akutní selhání jater, neuropsychiatrické příznaky a akutní hemolytickou anémii. Metodika: Autoři prezentují zkušenosti ze souboru 35 dětských pacientů s WD diagnostikovaných ve FN Brno (věk 17 měsíců-19 let). Diagnostika se opírá o kombinaci klinických příznaků, biochemické markery [hodnota CP a mědi v séru (Cu/S), odpady mědi v moči za 24 hodin (Cu/M)], histologické vyšetření jaterní tkáně, stanovení obsahu mědi v jaterní sušině a DNA analýzu ATP7B genu. Výsledky: První příznaky WD se v průměru objevily v 9,9 letech věku. V dětském věku převažuje forma jaterní (30 probandů). Smíšenou formou, tj. jaterní formou + neurologickou či psychiatrickou formou, bylo postiženo 5 probandů. Pět probandů bylo diagnostikováno v rámci family screeningu, nejmenší měl 17 měsíců věku. Čtyři dívky podstoupily ortotopickou transplantaci jater pro akutní selhání jater. Tři dívky trpěly akutní hemolytickou anémií. Žádné dítě nemělo tzv. Kayser-Fleischerův prstenec (depozita mědi v Descemetově membráně rohovky). Tři nosiči patogenní sekvenční varianty (p.H1069Q) měli neurologické příznaky: třes, dysartrii, hypomimii, poruchu koordinace pohybu a dystonii. Jedna probandka s genotypem (p.H1069Q)/(p.H1069Q) trpí od časné dospělosti bipolární afektivní poruchou. Další probandka s genotypem (p.H1069Q)/(p.W779X) je léčena pro úzkostnou poruchu. Medián hodnot CP v séru činil 0,16 (0,02;0,28) g/l. Medián Cu/S činil 8,6 (2,8;14,7)µmol/l. Medián Cu/M činil 2,8 (0,82;15,4) µmol/24 hod. Koncentrace CP v krvi byla snížena u 77,5% dětí a u 72,5% byl odpad mědi v moči za 24 hodin vyšší než 1,6µmol. V souboru bylo určeno 67 mutantních alel v ATP7B genu (rate of mutation detection 95,7%). Byly detekovány dvě nové patogenní sekvenční varianty v ATP7B genu [c.2732C>T;(p.A911V); c.2324C>T;(p.A775V)] a 18 již popsaných. Nejčastější patogenní sekvenční variantou je c.3207C>A;(p.H1069Q) (53.7%). Závěr: Při včasné diagnostice a léčbě je prognóza Wilsonovy choroby dobrá. Family screening WD umožňuje záchyt nemoci v počátečním stádiu onemocnění. Konvenční diagnostická kritéria, která platí pro dospělé, povšechně platí i pro děti. Nemusí být vždy 100% u nejmenších pacientů. Nejúčinnější byla DNA analýza ATP7B genu.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info