Publication details

Vyhodnocení adresného zvaní českých občanů do screeningových programů

Title in English Evaluation of the personalized invitation of Czech citizens to screening programs
Authors

NGO Ondřej CHLOUPKOVÁ Renata AMBROŽOVÁ M. SUCHÁNEK Š. ZAVORAL M. SEIFERT B. DVOŘÁK V. DANEŠ J. SKOVAJSOVÁ M. DUŠEK Ladislav MÁJEK Ondřej

Year of publication 2019
Type Article in Periodical
Magazine / Source Časopis lékařů českých
Citation
Description Východiska: Česká populace je výrazně zatížena zhoubnými nádory, důležitou roli proto mají dlouhodobě zavedené screeningové programy. V lednu 2014 bylo zahájeno adresné zvaní českých občanů do těchto programů ke zvýšení jejich pokrytí. Cílem sdělení je prezentovat aktuální výsledky adresného zvaní. Materiál a metody: K hodnocení byla využita data zdravotních pojišťoven, na základě kterých byl vyhodnocen v období 2014–2017 objem zaslaných pozvánek k jednotlivým screeningovým programům a zejména míra účasti po pozvání. Výsledky: Od ledna 2014 do prosince 2017 bylo rozesláno více než 6 milionů pozvánek na screeningová vyšetření a tak byly osloveny přibližně 3 miliony osob. Míra účasti po prvním pozvání dosahovala u screeningu karcinomu prsu, kolorekta a děložního hrdla 22,3 %, 21,7 %, respektive 15,5 %. Efekt adresných výzev však výrazně klesá s opakující se pozvánkou ke screeningu u osob, které nereagovaly na předchozí výzvy. Závěr: Projekt adresného zvaní přispěl k vyšetření statisíců osob, velký podíl pozvaných se však stále nezúčastnil. Je tedy nezbytné pokračovat v podpoře adresného zvaní a zvažovat další způsoby motivace veřejnosti k účasti.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info