Publication details

Přeshraniční exkurze SK - CZ (mapa)

Title in English Cross Border Map for the Educational Excursion
Authors

NOVÁK Svatopluk LESŇÁK Slavomír

Year of publication 2019
MU Faculty or unit

Faculty of Education

Description Mapa je jedním z výstupů projektu Společný vzdělávací program přeshraničního exkurzního vyučování ITMS2014+ NFP304011C840, program Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika - Česká republika 2014-2020 Interreg V-A SK-CZ/2016/01. Jedná e o učebnou pomůcku pro pedagogy a studenty Jihomoravského a Trnavského kraje pro praktickou realizaci exkurzního vyučování v lokalitách Trnava, Skalicko, Senicko, Hodonínsko, Břeclavsko.
Related projects:

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info