Publication details

Entwicklung der professionellen Wahrnehmung künftiger DaF-Lehrer(innen) mittels einer videobasierten Online-Plattform (DaF-VideoWeb)

Title in English Development of the professional vision of future German teachers using a video-based online platform (DaF-VideoWeb)
Authors

JANÍK Miroslav JANÍKOVÁ Věra

Year of publication 2019
Type Article in Periodical
Magazine / Source Fremdsprachen Lehren und Lernen
MU Faculty or unit

Faculty of Education

Citation
Web https://elibrary.narr.digital/article/10.2357/FLuL-2019-0005
Doi http://dx.doi.org/10.2357/FLuL-2019-0005
Keywords professional vision;pre-service German Teacher;DaF-VideoWeb
Description Náš příspěvek se zaměřuje na rozvoj profesního vidění u učitelů němčiny prostřednictvím on-line výukové platformy DaF-VideoWeb založené na práci s videem. V textu se zaměřujeme na následující otázky: (1) Na které subprocesy uvažování založené na znalostech (jako součást profesionálního vidění) lze usuzovat z komentářů začínajících učitelů němčiny ohledně videí? (2) Jaké změny v profesním vidění lze pozorovat po práci v DaF-VideoWebu? (3) Jaké jsou zkušenosti budoucích německých učitelů s výukovou platformou DaF-VideoWeb, pokud jde o rozvoj jejich profesního vidění? Článek představuje první výsledky na základě vzorku pěti studentů Magistéria pro německý jazyk a literaturu (Pedagogická fakulta, Masarykova Univerzita, Brno). V analýzách studentských reflexí využíváme kvalitativní přístup, přičemž v procesu tvorby kategorií vycházíme z předchozích zkušeností z jiných jazykových předmětů. Naše předběžné výsledky neukazují pouze strukturu profesního vidění budoucích učitelů němčiny, ale poukazují také na možné směry dalšího rozvoje online platformy DaF-VideoWeb.
Related projects: