Publication details

Impact of Financial Crisis on Banking Sectors in Western and Eastern European Countries

Authors

HORVÁTOVÁ Eva

Year of publication 2019
Type Chapter of a book
MU Faculty or unit

Faculty of Economics and Administration

Citation
Description Cieľom publikácie je preskúmať vplyv finančnej krízy na bankové sektory krajín východnej a západnej Európy z hľadiska zmien v regulácii bánk. Regulácia by mala prispievať k zníženiu cyklického rozvoja európskeho bankového sektora. Analyzovali sme bankové sektory Nemecka, Francúzska a bánk strednej a východnej Európy v období rokov 2000 - 2013 (70 bánk z Nemecka a Francúzska a 39 bánk krajín strednej a východnej Európy). Hlavná analýza bola zameraná na faktory vývoja úverov pomocou panelového regresného modelu. Závery ukazujú rozdielny vplyv finančnej krízy na bankové sektory východnej a západnej Európy.
Related projects:

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info