Publication details

Regionální politika a hodnocení rozvojových projektů

Authors

VITURKA Milan

MU Faculty or unit

Faculty of Economics and Administration

Citation
Description Učební text, určený pro studenty doktorského studia, poskytuje strukturovaný popis originálního multikriteriálního hodnocení rozvojových projektů na příkladě liniových staveb a dále přístupy k hodnocení průmyslových zón a brownfields.