Publication details

Environmentální aspekty regionálního rozvoje

Authors

VITURKA Milan

MU Faculty or unit

Faculty of Economics and Administration

Citation
Description Učební text, určený pro studenty doktorského studia, prezentuje vybrané otázky spojené s tvorbou územních systémů ekologické stabilita krajiny a další související otázky (krajinářské hodnocení liniových staveb) související s regionálním rozvojem.