Publication details

Portál MKN-10

Title in English MKN-10 Portal
Authors

KAROLYI Matěj PANOŠKA Petr SLOVÁK Dalibor KOMENDA Martin ZVOLSKÝ Miroslav

Year of publication 2019
Type Appeared in Conference without Proceedings
Citation
Description Pro zobrazení obsahu českého překladu 10. revize Mezinárodní klasifikace nemocí byl v návaznosti na revidované druhé vydání z roku 2008 (s platností od 2009) vytvořen interaktivní webový portál MKN-10. Tento portál po desetiletí používání neodpovídá technickým provedením, ani nabízenými funkcemi.ÚZIS ČR proto v roce 2019 zahájil tvorbu nové podoby portálu, jehož hlavními výhodami oproti předchozímu řešení jsou fulltextové prohledávání termínů Tabelární části i Abecedního seznamu, dynamické zobrazování obsahu uloženého v databázi (snadná aktualizace a správa), zobrazování hierarchické struktury Tabelární části MKN-10 inspirované prohlížeči mezinárodní verze vytvořenými Světovou zdravotnickou organizací (WHO), maximální podobnost zobrazované struktury tištěnému vzoru Tabelární části, kontextové zobrazení souvisejících termínů Abecedního seznamu, kontextové zobrazení dalšího obsahu, především pravidel kódování z existujících (i předchozích nebo budoucích) metodických materiálů, ale například i odkazů na externí zdroje a definice, do budoucna předpokládané standardizované rozhraní webových služeb pro integraci do informačních systémů třetích stran.