Publication details

Digital Technologies and Teacher education in the Czech Republic

Investor logo
Authors

ZOUNEK Jiří

Year of publication 2019
MU Faculty or unit

Faculty of Arts

Citation
Description Přednáška je zaměřena na vzdělávací systém a přípravu učitelů v České republice. Dále autor uvádí několik příkladů využití ICT v přípravě budoucích učitelů. Například implementace nového rámce pro vzdělávání učitelů - The European Framework for the Digital Competence of Educators (DigCompEdu). Autor kritizuje situaci, že v České republice neexistuje národní politika ani rámec pro ICT v počátečním vzdělávání učitelů.
Related projects:

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info