Publication details

Zdeněk Beran, Válka a násilí jako sociální kód české pozdně středověké šlechty [Krieg und Gewalt als sozialer Code des böhmischen Adels im SpätMA], Český časopis historický 115/2 (2017) S. 319–345

Investor logo
Authors

BAR Přemysl

Year of publication 2019
MU Faculty or unit

Faculty of Arts

Citation
Related projects:

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info