Publication details

Anna Pumprová, Žebrák místo lékaře. O přínosu nové edice Zbraslavské kroniky k jejímu využití jako historického pramene, Mediaevalia Historica Bohemica 20/1, 2017, s. 59–84.

Authors

WIHODA Martin

Year of publication 2018
MU Faculty or unit

Faculty of Arts

Citation

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info