Publication details

Krajina a člověk v regionu - příroda, její přetváření a ochrana

Authors

JEMELKA Petr

Type Article in Proceedings
Conference Společný vzdělávací program přeshraničního exkurzního vyučování jako podpora výchovy k občanství
MU Faculty or unit

Faculty of Education

Citation