Publication details

Analýza jednotlivých nanočástic hmotnostní spektrometrií indukčně vázaného plazmatu (SP ICP MS)

Title in English Single particle inductively coupled plasma mass spectrometry analysis (SP ICP MS)
Authors

PREISLER Jan

Year of publication 2019
MU Faculty or unit

Faculty of Science

Citation
Description Přednáška poskytne teoretické základyanalýzy nanočáastic v režimu počítání jednotlivých nanočástic.
Related projects: