Publication details

Digitální technologie v preprimárním vzdělávání

Authors

DOSEDLA Martin PICKA Karel

Year of publication 2019
MU Faculty or unit

Faculty of Education

Citation
Description Tento vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu CZ.02.3.68/0.0/16_036/0005322 Podpora rozvíjení informatického myšlení. Vzdělávací text je určen pro učitele mateřských škol. Pokrývá látku týkající se rozvíjení informatického myšlení u dětí předškolního věku v oblastech algoritmizace, robotických hraček, dětských programovacích prostředí, aj.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info