Publication details

Josef Hrdlička – Pavel Král – Rostislav Smíšek (eds.), Symbolické jednání v kultuře raného novověku. Věnováno Václavu Bůžkovi k jeho životnímu jubileu, Praha 2019

Authors

MALÝ Tomáš

Year of publication 2019
MU Faculty or unit

Faculty of Arts

Citation
Description A review of a volume dedicated to Vaclav Buzek