Publication details

Ignaz Mayer der Ältere und seine Freskowerke

Title in English Ignaz Mayer the Elder and his ceiling paintings
Authors

ŠEFERISOVÁ LOUDOVÁ Michaela

Type Appeared in Conference without Proceedings
MU Faculty or unit

Faculty of Arts

Citation
Description Příspěvek byl věnován malířskému dílu Ignaze Mayera st., především jeho realizacím na poli nástěnné malby, jež jsou pozoruhodné zejména díky svému neobvyklému ikonografickému programu. Jedná se především o malby na klenbě knihovního sálu premonstrátské kanonie v Nové Říši (1770) a v jídelně bývalého premonstrátského kláštera v Brně-Zábrdovicích (kolem 1775), které byly v rámci konference představeny mezinárodnímu odbornému publiku.