Publication details

EVROPSKÉ MEZINÁRODNÍ PRÁVO SOUKROMÉ – HLEDÁNÍ FORMÁLNÍ A NEFORMÁLNÍ HARMONIE

Title in English European Private International Law - Ways to Formal and Informal Harmony
Authors

ROZEHNALOVÁ Naděžda

Type Article in Proceedings
Conference In varietate Concordia
MU Faculty or unit

Faculty of Law

Citation
Keywords Autonomní interpretace; evropské mezinárodní právo soukromé; unifikace kolizních norem; vnější rozhodovací harmonie.
Description Vnější rozhodovací harmonie, resp. vnější rozhodovací jednota, mezinárodní rozhodovací rovnost. Tímto pojmem je vyjádřen od dob Savignyho požadavek a snaha o to, aby bez ohledu na místo, kde je právní vztah posuzován a řešen, bylo možné v případě kolizí právních řádů očekávat procesně a kolizně obdobný výsledek. Stať se věnuje uchopení této problematiky v rámci evropského mezinárodního práva soukromého. Zejména je pozornost věnována otázce tvorby evropsky jednotných pojmů, a to na základě vybraných rozhodnutí SD EU.