Publication details

Klavírní doprovod k áriím Mařenky ze Smetanovy Prodané nevěsty a Armidy z Dvořákovy stejnojmenné opery (Markéta Böhmová – zpěv).

Title in English Piano accompaniment Smetana: Prodaná nevěsta, Dvořák: Armida
Authors

HALA Petr

Year of publication 2019
MU Faculty or unit

Faculty of Education

Citation
Description Piano accompaniment to arias of Marenka from Smetana's Prodana navesta and of Armida from Dvořák's eponymous opera (Markéta Böhmová – singing) on the occasion of award gold medals to the Slovak presidnet Andrej Kiska, January 25th 2019.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info