Publication details

Somer, T.: Venkované, měšťané a nižší šlechtici na Čáslavsku v době předhusitské: Vilémovský klášter a jeho regionální mocenské vazby. Olomouc 2016

Authors

KALHOUS David

Year of publication 2017
MU Faculty or unit

Faculty of Arts

Citation

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info