Publication details

Osteonekróza čelisti, atypické fraktury kostí a další méně časté nežádoucí účinky bisfosfonátů

Title in English Osteonecrosis of the jaw, atypical fractures and other less frequent adverse events associated with bisphosphonates
Authors

TREGLEROVÁ J ZELINKA J. ADAM Zdeněk POUR Luděk KREJČÍ Marta OSTŘÍŽKOVÁ Lenka SANDECKÁ Viera ŠTORK Martin KRÁL Zdeněk ČERMÁK Aleš

Year of publication 2019
Type Article in Periodical
Magazine / Source Transfúze a hematologie dnes
Citation
Keywords bisphosphonates; medication related osteonecrosis of the jaw; atypical fractures
Description Bisfosfonáty jsou součástí kompletní léčby mnohočetného myelomu po více než tři desetiletí. Zpomalují osteolýzu, a přispívají tak k lepší kvalitě života. Jejich dlouhodobé podávání je však spojeno s dvěma závažnými, obvykle později nastupujícími komplikacemi, medikamentózně podmíněnou osteonekrózou čelisti (medication-related osteonecrosis of the jaws), vyskytující se u 6-9 % a vzácnějšími atypickými frakturami kostí. Obě tyto komplikace se velmi obtížně hojí, a proto o to větší důraz se klade na prevenci, na probrání rizika s pacientem a dále na vyšetření stomatologem před zahájením léčby a v průběhu léčby. Také je snaha omezit podávání těchto léků na dobu nezbytně nutnou. Osteonekróza čelisti nevzniká však jen v důsledku léčby bisfosfonáty. Také některé nové léky (denosumab a další), používané při léčbě onkologických onemocnění, způsobují tuto komplikaci. V textu je uveden přehled léků, které jsou dnes používány v onkologii a které také zvyšují riziko vzniku osteonekrózy čelisti. Vzácnější nežádoucí komplikací dlouhodobé léčby bisfosfonáty je atypická fraktura. Cílem textu je v přehledu informovat o těchto rizicích spojených s dlouhodobější léčbou bisfosfonáty, které je třeba zohlednit při rozhodování o jejím zahájení a délce této léčby.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info